Засідання інтерактивної школи сучасного вчителя : «Інновації сьогодні. Основні освітні тренди навчального року»

14 березня на базі ТЗОШ №16 відбулось засідання інтерактивної школи сучасного вчителя інтегрованої платформи  вчителів біології та основ здоров’я  : «Інновації сьогодні. Основні освітні тренди навчального року»

План заходу:

Теоретичний блок

  1. «Розвиток критичного та креативного мислення – один з трендів сучасної освіти»

 (методист ТКМЦНОІМ Козловська Л.П.)

  1. Технологія “перевернутого навчання”

(кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та методики її викладання  Балик Н.Р,)

  1. Методичний вернісаж

(вчитель вищої категорії  ТНВК Школа –ліцей ім.Назарія Яремчука №6 Сиротюк С.В., вчитель  вищої категорії ТНВК ШПЛ №2 Згурська С.Б.)

Практичний блок

Вправа «Мозаїка» для критичного осмислення та аналізу інформації

 (методист ТКМЦНОІМ Козловська Л.П.)

Самоосвітня діяльність педагога

 (вчитель вищої категорії,  вчитель-методист ТЗОШ №16 Смаль О.А.,  вчитель вищої категорії,  вчитель-методист гімназії “Гармонія” Галицького коледжу ім. В.Чорновола  Банах С.В., вчитель вищої категорії,  вчитель-методист ТСШ №7 Бенч О.В., вчитель вищої категорії,  вчитель-методист ТЗОШ №10 Гдаль Б.Б.)

Лайфхаки до заняття

Інновація освіти — цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог.

Перевернуте навчання — це форма активного навчання, яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання таким чином: домашнім завданням для учнів є перегляд відповідних відео фрагментів з навчальним матеріалом наступного уроку, учні самостійно проходять теоретичний матеріал, а у класі час використовується на виконання практичних завдань.

Критичне мислення — мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.

Інноваційні форми організації навчальної діяльності школярів в Інтернет-середовищі

24 вереснія на базі ТЗОШ №13 для інтерованої пратформи вчителів біології та основ здоров’я відбувся методичний кластер на тему: “Інноваційні форми організації навчальної діяльності школярів в Інтернет-середовищі”

Завдання :

– поглибити  теоретичні і практичні знання  щодо формування інтерактивного середовища Нової української школи через розвиток інформаційно-цифрових компетентностей учителя;

– презентувати      інноваційні форми організації навчальної діяльності школярів в Інтернет-середовищі;

– розкрити можливості  організації спільної роботи в Googlсередовищі.

План   :

Інформаційний блок

«Розвиток інформаційно-цифрової компетентності учителя в контексті Нової української школи»

(методист ТКМЦНОІМ Козловська Л.П.)

Діагностичний практикум

Вікторина «10 ключових компетентностей Нової украінської школи».

Розвивальний блок

Майстер-клас

Інноваційні форми організації навчальної діяльності школярів в Інтернет-середовищі.  Спільна робота в Googl-середовищі”

(Вавричук Р.В. директор ,вчитель основ здоров’я ТЗОШ №13 ім.Андрія Юркевича)

План майстер –класу:

створення акаунту;

– робота з контактами;

– створення Googl-форм та спільна робота з ними.

Фідбек  заняття.

Рефлексивний аналіз «Що нового ми дізнались?».

 

Формування інтерактивного середовища сучасного уроку біології через розвиток професійних компетентностей учителя

19 вересня на базі ТЗОШ №10 відбулось засідання інтерактивної школи сучасного вчителя біології на тему: “Формування інтерактивного середовища сучасного уроку біології через розвиток професійних компетентностей учителя”

План   :

Інформаційний блок

«Формування інтерактивного середовища сучасного уроку біології через розвиток професійних компетентностей вчителя»

 (методист ТКМЦНОІМ Козловська Л.П.)

Діагностичний практикум

Тест на знання ЗУ «Про освіту».

Розвивальний блок

– Визначення мети й завдань ,обговорення правила взаємодії учасників.

– Метод незавершених речень ( із подальшим обговоренням).

– Вправа «Особистий досвід»  (з’ясування основних проблем).

– Створення mind map (інтелектуальних карт) «Обговорення особливостей формальної, неформальної та інформальної освіти”

– Створення mind map (інтелектуальних карт) «Обговорення особливостей формальної, неформальної та інформальної освіти”

Лайфхаки до заняття:

Формальна освіта – освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.

Неформальна освіта (англ. Nonformal education) – освіта, яка є іституціоналізована, цілеспрямована, спланована особою або організацією, яка забезпечує надання освітніх послуг

Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема, під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю.

Неформальна освіта (англ. Nonformal education) – освіта, яка є іституціоналізована, цілеспрямована, спланована особою або організацією, яка забезпечує надання освітніх послуг

Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема, під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю.

Перелік освітніх платформ  для самоосвіти вчителя:

Міжнародні  МВОК-платформи (масові відкриті онлайн—курси):

Corsera (https://www. corsera.org/)

Edx(https://www. Edx. org./)

Udacity (https://www. udacity.com/)

Kadenze (https://www.

Kadenze.com/)

Udemy (https://www.

udemy.com/)

Українські  МВОК-платформи:

Prometheus (https://www.

prometheus .org.ua/)

EdEra (https://www. ed-era.

com/)

Відкритий університет Майдану ((https://www. vum.org.ua/)

 

Інтегрована платформа

22.02.2018 р. у ТЗОШ № 24 відбувся інтегрований семінар вчителів хімії, географії та біології “Екокультура особистості – пріоритетний напрямок становлення розвитку людства XXIстоліття”

 

 

Це слайдшоу вимагає JavaScript.

 

 

ТРЕНІНГ ВІД EDCOACH SCHOOL (ШКОЛА ОСВІТНЬОГО КОУЧИНГУ)

27 січня 2018 р. методисти з біології, хімії та географії, разом із учителями, стали учасниками тренінгу від від EdCoach School, який проводила Наталія Чуприна.

В програмі тренінгу слухачі ознайомились із наступним:
Комунікація і Я. Розуміння себе та інших. «Бачу. Чую. Відчуваю. Розумію» Техніка «КВАК». Деякі типології особистості (поведінки, стратегій мислення). Сильні і слабкі сторони. Моя унікальність. Унікальність інших.
Комунікація і Ми. Способи сприйняття інформації. Техніки ефективного слухання і передачі інформації. Створення простору залученості дитини в процес пізнання через ефективну комунікацію.
Практика побудови порозуміння. Емпатія і емпатійне спілкування. Гра-тренажер «Бачу. Думаю. Відчуваю». Методи ненасильницького спілкування. Практикум застосування.
Технології зворотнього зв’язку. Зворотній зв’язок і його роль в комунікації. Зворотній зв’язок як інструмент розвитку в освіті.