Семінар-практикум вчителів хімії на тему : «Використання мультимедійних засобів навчання під час навчального процесу на уроках хімії».

12 грудня 2019 р. в ТЗОШ №10, відбувся семінар-практикум вчителів хімії на тему : «Використання мультимедійних засобів навчання під час навчального процесу на уроках хімії».  (буклет)

План роботи

Теоретична частина

1.Значення мультимедійних засобів у навчальному процесі на уроках хімії.

Тарас Н.І.,методист ТКМЦНОІМ

  1. Мультимедійні технології, як інноваційний засіб навчання.

Павлюк Т.П., вчитель хімії ТЗОШ №10

  1. Проєктна технологія з використанням мультимедійних засобів на уроках хімії

Катрук Н.П., вчитель хімії ТЗОШ №16

Практична частина

4. Створення мультимедійних презентвцій за допомогою програми PowerPoint.

Google презентації (інтернет сервіс)

павлюк Т.П., вчиель хімії ТзОШ №10

 

Семінар-практикум на тему: «Використання методів «Фішбоун» та «Кубик Блума» на уроках хімії»

 

14  листопада 2019 р. в ТЗОШ № 4 відбувся семінар-практикум на тему: «Використання методів «Фішбоун» та «Кубик Блума» на уроках хімії»

Програма семінару

  1. Метод «Фішбоун» як графічна техніка аналізу хімічних процесів.

Попович Ю.С., вчитель хімії і біології ТЗОШ № 4

  1. Інтерактивні методи і прийоми, «Кубик Блума».

Шиманська Т. П., вчитель хімії і біології ТЗОШ № 4

  1. Практичне заняття.

Міський тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» у номінації «Хімія»

13 листопада розпочався міський тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» у номінації «Хімія». Бугера Лариса Іванівна, вчитель хімії ТЗОШ І-ІІІ ст. №16 ім. В.Левицького, та Шкіра Ірина Володимирівна, вчитель хімії ТЗОШ І-ІІІ ст. №23, пройшли конкурсне випробування «Урок», метою якого є демонстрація учасниками конкурсу педагогічної майстерності. Даючи оцінку учасникам випробування, журі керувалося низкою критеріїв, враховуючи знання предмета, творчий підхід, реалізацію наскрізних змістових ліній, результативність та практичну доцільність використаних методів і засобів, професійні якості вчителя.

«Квест-технології в навчанні. Методика створення та проведення освітніх веб-квестів»

26.09.2019р. у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола відбулось засідання креативної студії на тему: «Квест-технології в навчанні. Методика створення та проведення освітніх веб-квестів».

В умовах обмежених ресурсів можуть з’являтись нестандартні рішення. За рівних стартових умов перемагає команда, яка краще комунікує між собою.  Так вчились розробляти стратегії та вирішувати проблемні ситуації вчителі хімії. Так розпочалось заняття про квест технології в навчанні.  Адже для квесту важливою є командна діяльність. Учасники почули стислу інформацію про історію квесту, навчальних квестів і веб-квесту. Також отримали інформацію про термінологію, класифікацію, види завдань, алгоритм підготовки та оцінювання квестів.

Спільніченко О.І. поділилась досвідом проведення веб-квестів з 2012 року. Ознайомила з учнівськими роботами у вигляді презентацій, інфографіки, леп-буків та інших творчих надбань.

Квест

Технології веб-квест

Освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей

17 квітня на базі ТНПУ ім.В.Гнатюка відбулося МІЖДИСЦИПЛІНАРНА
ЛОКАЦІЯ ОСВІТНЬОГО#02T’mistechka ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Тема: «ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАВДАНЬ ЯК СТРАТЕГІЧНОЇ
СКЛАДОВОЇ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ»

План проведення

14.00 – 14.10 -ВІДКРИТТЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ЛОКАЦІЇ ОСВІТНЬОГО #02T’mistechka ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Вітання учасників:
БУЯК Б. Б. — ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор філософських наук,
професор.
ДРОБИК Н. М. — декан хіміко-біологічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, доктор біологічних наук, професор.

14.10 – 14.40 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Головуюча: проф. Степанюк А. В.;
секретар: доц. Міщук Н. Й.

” П Р О  Х І Д  Е К С П Е Р И М Е Н ТА Л Ь Н О Г О  Д О СЛ І Д Ж Е Н Н Я  З           В П Р О ВА Д Ж Е Н Н Я ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ
НАУКИ»
Засєкіна Т. М. — кандидат педагогічних наук,старший науковий співробітник, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України з
наукової роботи (м. Київ).
СИСТЕМА ЗАВДАНЬ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ПРИЧИННО-СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ.
Степанюк А. В. — доктор педагогічних наук, професор ТНПУ імені Володимира Гнатюка,
Колісник М. О. — кандидат педагогічних наук, доцент НУ «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ« П Р И Р О Д Н И Ч І Н АУ К И » : Д О С В І Д , ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ”
Вавринів Л. А. — кандидат географічних наук, д и р е к т о р Т З О Ш № 2 8 , у ч и т е л ь експериментального інтегрованого курсу «Природничі науки» (10-11 кл.)
Обговорення доповідей
МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАВДАНЬ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО- Н А У К О В И Х К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т Е Й ШКОЛЯРІВ

Група 3
Модератори: доц. Жирська Г. Я., Вітрук О. М.(методист ТКМЦНОІМ)
Група 2 (ауд. 108).
М о д е р а т о р и : в и к л . Ф е д ч и ш и н О . М . ,Козловська Л. П. (методист ТКМЦНОІМ)
Група 3 (ауд. 109).
М о д е р а т о р и : д о ц . В а р а к у т а О . М . ,С л о б о д я н О . Г. ( в ч и т е л ь ф і з и к и експериментального інтегрованого курсу«Природничі науки» ТЗОШ № 28)
П Р А К Т И Ч Н І  Р О Б О Т И  Я К  З А С І Б  Ф О Р М У В А Н Н Я  Д І Я Л Ь Н І С Н О Г О КОМПОНЕНТУ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Група 4 (ауд. 121).
Модератори: доц. Міщук Н.Й., доц. Мохун С. В.,доц. Барановський В. С., Тарас Н. І. (методист ТКМЦНОІМ)
ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЯК
ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО
ПІДХОДУ
Група 5 (ауд. 122).
Модератори: доц. Барна Л. С., Вавринів Л. А.(директор ТЗОШ № 28, вчитель експериментального кцурсу)

Методичне засідання вчителів хімії на тему “Екологічний аспект в освітньому процесі”

14 лютого 2019 р.  у Тернопільській класичній гімназії відбулося методичне засідання  на тему «Екологічний аспект в освітньому процесі»

Гаслом заняття стало: «Жити щасливо і жити у

 злагоді з природою – одне і те ж»

Було акцентовано увагу на особливостях сучасних реалій екологічної освіти і виховання та здійсненню екологічного виховання у навчально-виховному процесі ( Тарас Н.І. ,  методист з хімії  ТКМЦ НОІМ та Биць Т.В.  вчитель хімії ТКГ ).    Перед вчителями виступили учениці 9-Б класу  ТКГ  Хавро В.  та   Гордійчук Ю. , які розповіли про участь у екологічних проектах «Джерело» та «Zero Waste School». Вони запросили до співпраці вчителів та учнів з інших навчальних закладів. З  вчителями було проведено  практичне заняття з елементами тренінгу (Биць Т.В. ТКГ)

План проведення засідання вчителів

хімії

Теоретичний блок

  1. Сучасні реалії екологічної освіти і виховання

( Тарас Н.І, методист ТКМЦ НОІМ)

  1. Еколого-натуралістична робота з обдарованими дітьми

(Биць Т.В. , ТКГ)

  1. Екологізація позакласної роботи. Концепція «Zero Waste» (Биць Т.В. , ТКГ)

 

Практичний блок

  1. Практичне заняття з елементами тренінгу «Можливості втілення екологічного виховання у навчально-виховному процесі. (Биць Т.В., ТКГ)

֍ Учнівський портфель очима еколога

֍ Сортувати, чи не сортувати – ось у чому питання

֍ Шляхи покращення екологічного стану компонентів довкілля ( ґрунту, води, повітря)

Методичний діалог для авторів спецкурсів з теми «Спецкурси як один із шляхів підвищення педагогічної майстерності і фахової кваліфікації вчителя відповідно до Концепції «Нова українська школа»

24 січня 2019 року на базі Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 імені Руслана Муляра Тернопільської міської ради Тернопільської області відбувся методичний діалог для авторів спецкурсів з теми «Спецкурси як один із шляхів підвищення педагогічної майстерності і фахової кваліфікації вчителя відповідно до Концепції «Нова українська школа».

Перед вчителями виступила методист з хімії Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Тарас Н.І. з питання активізації процесу методичного наповнення спецкурсів на сайті ТКМЦО.  Було акцентовано увагу на цікавому і практично значущому підборі матеріалу для слухачів курсів, націлено авторів спецкурсів на проведення інтерактивних занять із використанням сучасних наукових знань, інтерактивної дошки, методичних технологій викладання.

Вчителям було продемонстровано зразок оформлення лекції, методичного матеріалу щодо оформлення різнотипних задач з хімії.

Вчителі обмінялися думками щодо оформлення основних видів методичних матеріалів, які б висвітлювали зміст спецкурсів з хімії на сайті ТКМЦО.