Освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей

17 квітня на базі ТНПУ ім.В.Гнатюка відбулося МІЖДИСЦИПЛІНАРНА
ЛОКАЦІЯ ОСВІТНЬОГО#02T’mistechka ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Тема: «ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАВДАНЬ ЯК СТРАТЕГІЧНОЇ
СКЛАДОВОЇ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ»

План проведення

14.00 – 14.10 -ВІДКРИТТЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ЛОКАЦІЇ ОСВІТНЬОГО #02T’mistechka ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Вітання учасників:
БУЯК Б. Б. — ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор філософських наук,
професор.
ДРОБИК Н. М. — декан хіміко-біологічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, доктор біологічних наук, професор.

14.10 – 14.40 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Головуюча: проф. Степанюк А. В.;
секретар: доц. Міщук Н. Й.

” П Р О  Х І Д  Е К С П Е Р И М Е Н ТА Л Ь Н О Г О  Д О СЛ І Д Ж Е Н Н Я  З           В П Р О ВА Д Ж Е Н Н Я ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ
НАУКИ»
Засєкіна Т. М. — кандидат педагогічних наук,старший науковий співробітник, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України з
наукової роботи (м. Київ).
СИСТЕМА ЗАВДАНЬ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ПРИЧИННО-СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ.
Степанюк А. В. — доктор педагогічних наук, професор ТНПУ імені Володимира Гнатюка,
Колісник М. О. — кандидат педагогічних наук, доцент НУ «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ« П Р И Р О Д Н И Ч І Н АУ К И » : Д О С В І Д , ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ”
Вавринів Л. А. — кандидат географічних наук, д и р е к т о р Т З О Ш № 2 8 , у ч и т е л ь експериментального інтегрованого курсу «Природничі науки» (10-11 кл.)
Обговорення доповідей
МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАВДАНЬ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО- Н А У К О В И Х К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т Е Й ШКОЛЯРІВ

Група 3
Модератори: доц. Жирська Г. Я., Вітрук О. М.(методист ТКМЦНОІМ)
Група 2 (ауд. 108).
М о д е р а т о р и : в и к л . Ф е д ч и ш и н О . М . ,Козловська Л. П. (методист ТКМЦНОІМ)
Група 3 (ауд. 109).
М о д е р а т о р и : д о ц . В а р а к у т а О . М . ,С л о б о д я н О . Г. ( в ч и т е л ь ф і з и к и експериментального інтегрованого курсу«Природничі науки» ТЗОШ № 28)
П Р А К Т И Ч Н І  Р О Б О Т И  Я К  З А С І Б  Ф О Р М У В А Н Н Я  Д І Я Л Ь Н І С Н О Г О КОМПОНЕНТУ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Група 4 (ауд. 121).
Модератори: доц. Міщук Н.Й., доц. Мохун С. В.,доц. Барановський В. С., Тарас Н. І. (методист ТКМЦНОІМ)
ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЯК
ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО
ПІДХОДУ
Група 5 (ауд. 122).
Модератори: доц. Барна Л. С., Вавринів Л. А.(директор ТЗОШ № 28, вчитель експериментального кцурсу)

Advertisements

Методичне засідання вчителів хімії на тему “Екологічний аспект в освітньому процесі”

14 лютого 2019 р.  у Тернопільській класичній гімназії відбулося методичне засідання  на тему «Екологічний аспект в освітньому процесі»

Гаслом заняття стало: «Жити щасливо і жити у

 злагоді з природою – одне і те ж»

Було акцентовано увагу на особливостях сучасних реалій екологічної освіти і виховання та здійсненню екологічного виховання у навчально-виховному процесі ( Тарас Н.І. ,  методист з хімії  ТКМЦ НОІМ та Биць Т.В.  вчитель хімії ТКГ ).    Перед вчителями виступили учениці 9-Б класу  ТКГ  Хавро В.  та   Гордійчук Ю. , які розповіли про участь у екологічних проектах «Джерело» та «Zero Waste School». Вони запросили до співпраці вчителів та учнів з інших навчальних закладів. З  вчителями було проведено  практичне заняття з елементами тренінгу (Биць Т.В. ТКГ)

План проведення засідання вчителів

хімії

Теоретичний блок

  1. Сучасні реалії екологічної освіти і виховання

( Тарас Н.І, методист ТКМЦ НОІМ)

  1. Еколого-натуралістична робота з обдарованими дітьми

(Биць Т.В. , ТКГ)

  1. Екологізація позакласної роботи. Концепція «Zero Waste» (Биць Т.В. , ТКГ)

 

Практичний блок

  1. Практичне заняття з елементами тренінгу «Можливості втілення екологічного виховання у навчально-виховному процесі. (Биць Т.В., ТКГ)

֍ Учнівський портфель очима еколога

֍ Сортувати, чи не сортувати – ось у чому питання

֍ Шляхи покращення екологічного стану компонентів довкілля ( ґрунту, води, повітря)

Методичний діалог для авторів спецкурсів з теми «Спецкурси як один із шляхів підвищення педагогічної майстерності і фахової кваліфікації вчителя відповідно до Концепції «Нова українська школа»

24 січня 2019 року на базі Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 імені Руслана Муляра Тернопільської міської ради Тернопільської області відбувся методичний діалог для авторів спецкурсів з теми «Спецкурси як один із шляхів підвищення педагогічної майстерності і фахової кваліфікації вчителя відповідно до Концепції «Нова українська школа».

Перед вчителями виступила методист з хімії Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Тарас Н.І. з питання активізації процесу методичного наповнення спецкурсів на сайті ТКМЦО.  Було акцентовано увагу на цікавому і практично значущому підборі матеріалу для слухачів курсів, націлено авторів спецкурсів на проведення інтерактивних занять із використанням сучасних наукових знань, інтерактивної дошки, методичних технологій викладання.

Вчителям було продемонстровано зразок оформлення лекції, методичного матеріалу щодо оформлення різнотипних задач з хімії.

Вчителі обмінялися думками щодо оформлення основних видів методичних матеріалів, які б висвітлювали зміст спецкурсів з хімії на сайті ТКМЦО.

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ТЕМАТИЧНИХ ГРУП ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ за 1 семестр 2018-2019 н.р.

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ТЕМАТИЧНИХ ГРУП ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ за 1 семестр 2018-2019 н.р.

Звіт про роботу методоб’єднання вчителів хімії (презентація)

На допомогу вчителю хімії

Хімія, 10 клас. Контрольна робота з органічної хімії за I семестр. (Демків Н. I., вчитель вищої категорії, ТЗОШ № 11))  Перейдіть за посиланням https://drive.google.com/file/d/1sBdkC717GtOzfU-JcXPFsjaig6B_Wv8N/view?usp=sharing

Воркшоп «День моля» (неофіційне свято хіміків)в Центрі науки Тернополя

Мажорні звуки та наукові замальовки відеоролика  TheScienceofLove (QueenParody) не залишили байдужими ні учнів, ані вчителів.Теплі посмішки, позитивні настрої, осяйні погляди присутніх були очікуваними, адже вперше в Центрі науки Тернополя відбувся  воркшоп (колективний навчальний захід, учасники якого отримують нові знання та навички в процесі динамічної групової роботи)«День моля» за участі вчителів хімії міста, викладачів природничих дисциплін гімназії «Гармонія» і Галицького коледжу ім. В.Чорновола.

Насамперед, Спільніченко О.І. розповіла про традиції проведення свята у світі та свій досвід святкування Дня моля в гімназії «Гармонія». Розповідь супроводжували  мультимедійні презентації, відеофрагменти  з попередніх свят, адже за сім років роботи накопичилось чимало цікавого.

Гімназисти та студенти відтворили минулорічну інсценізацію «Сватання по-хімічному», яку супроводжували видовищними експериментами. Сценарій та постановка – Слабіцької Н.П. Експерименти з соком червоноголової капусти вдались на славу. Цей природний  індикатор змінював колір, наче веселка після дощу. Текстові замальовки та успішне проведення експерименту забезпечила Павленко Л.Л.

Число Авогадро (6,02 х 1023)хіміки Північної Америки прочитали як дату – 10 місяць 23 число, і час – 6 годин 02 хвилини, та з 1991 року щорічно 23 жовтня святкують День моля.  “Mole” (англ.) – кріт.Тому символом «Дня моля» є хімік-кріт.Цікаві тематичні газети і малюнки гімназистів присвячені потішному кротику. Свято в гімназії цьогоріч мало тему – Моль художник, а тому і кротик виступав у ролі художника. Присутні на воркшопі вчителі ознайомились з новими роботами гімназистів.

А потім, власне, і розпочалась колективна робота вчителів хімії. Активно працювали у групах і давали оригінальні відповіді та веселі поради на жартівливі «хімічні» питання. Потім віршували про День моля, зіграли сценку про хіміків. Не забули й заспівати коломийки:

Ми про кількість речовин

Пісеньку складали.

І про Моль ми не забули,

Бо ж його вивчали.

Творчій атмосфері сприяло середовище проведення воркшопу – оглядова зала Центру науки, необхідне обладнання, затишне приміщення лекційної зали, а також доброзичливі волонтери цього громадського об’єднання.

Результатом спільної праці вчителів хімії міста стала домовленість про розширення масштабів і організації свята наступного року та створенні для цього нетворку (мережі контактів).

На завершення роботи присутніх пригостили молечаєм та моле- тістечками.))

23.10.2018

Голова ЦК природничих дисциплін

Галицького коледжу

імені В’ячеслава Чорновола

Спільніченко Ольга Іванівна