EduScrum- методика управління освітніми проєктами

19 листопада на платформі ZOOM для вчителів інтегрованої платформи вчителів біології, геогафії та основ здоров’я відбулась відео-конференція на тему: “EduScrum- методика управління освітніми проєктами”.

Дана тематика надзвичайно актуальна і повністю відповідає вимогам організації освітнього процесу згідно НУШ. Програма предметів природничого циклу передбачає формування у школярій навичок дослідження , спостереження , формулювання висновків, організації проєктної діяльності. Виконання проєктів передбачено курсами “Природознавство”, біології, географії, курсу “Природничі науки” та основ здоров’я.

План зустрічі

 1. EduScrum –  методика  управління освітніми проєктами.

(консультант ТКМЦНОІМ Козловська Л.П.)

2. Проєктна діяльність на уроках природознавства.

(вчитель географії, природознавства фінансової грамотності, курсу

«Моя планета-Земля» ТЗОШ   №28

Мариняк Н.О.)

3. Проєктна діяльність на уроках біології (вчитель біології ТНВК ШМЛ №15 Олійник І.В.)

4. Міжнародні,  всеукраїнські, регіональні прирородничі  конкурси, науково-освітні проєкти та умови їх реалізації.

(фахівець ТОЕНЦ Михайлиця І.М.)

5. Відеозустріч з автором методики Віллі Війнандсу, вчителем хімії та фізики Нідерландів.

Буклет

Відеоконференції «Інтелектуальна освітня траєкторія – персональний шлях професійної реалізації особистісного потенціалу вчителя»

17 листопада 2020 року вчителі хімії міста Тернополя взяли участь у відеоконференції «Інтелектуальна освітня траєкторія – персональний шлях професійної реалізації особистісного потенціалу вчителя», яка проходила на  платформі Zoom.  Тарас Н.І., методист ТКМЦ НОІМ  у своєму виступі акцентувала увагу слухачів на ключових засадах професійного стандарту, трудовими функціям вчителя. 

    Як домогтися успіху, зберігши кращі традиції викладання, самобутність вчителя, креативність, готовність до змін? Це питання хвилює багатьох. Тому зростає значення цілеспрямованого професійного розвитку педагога. Безперервна освіта протягом життя – це невід’ємна частина діяльності вчителя хімії в умовах Нової української школи. Увазі вчителів були представлені різноманітні форми підвищення кваліфікації, запропоновані траєкторії професійного розвитку, а також  продемонстровані матеріали, які дають змогу  узагальнити всю діяльність педагога в міжатестаційний період, проектувати особистий освітній маршрут .

Матеріали конференції

Засідання видавничої студії

12 жовтня на платформі  ZOOM відбулись  засідання видавничих студій       вчителів основ здоров’я (15.00 год.) та біології  (16.00 год.).

Завдання  видавничої студії на  2020-2021 н. р. :

–  обмін досвідом педагогів  природничого циклу  міста  із найактуальніших питань, що виникають під час написання й оформлення статей, що виходять друком у фахових  журналах;

–   організація співпраці  педагогів у розробці,   підготовці до друку  посібників для перевірки та корекції  рівня сформованості  предметних та міжпредметних  компетентностей, планів-конспектів уроків, рекомендації щодо складання й оформлення опису  майстерного  педагогічного досвіду вчителів;

–    організація співпраці з видавництвами;

– створення бази даних  видавничої продукції вчителів міста та їх популяризація.

      По першому питанню «Видавнича діяльність – ефективний шлях популяризації  майстерного досвіду педагога» виступила Козловська Лариса Петрівна, консультант ТКМЦНОІМ, яка окреслила завдання і прогнозований результат  роботи видавничої студії у 2020-2021 н. р., запропонувала актуальні питання для розгляду на засіданнях видавничої студії.

  Після обговорення виступу учасники видавничих студій визначили склад та керівників, обговорили напрямки роботи на цей навчальний рік.

По другому питанню «Науково-дослідницька робота як одна з форм творчого самовдосконалення учнів та сприяння їх професійному самовизначенню» виступила керівник видавничої студії , вчителів біології ТНВК ШМЛ №15 Олійник Іванна Володимирівна, яка поділилась досвідом організації науково-дослідницької роботи учнів.

Іванна Володимирівна презентувала посібники, робочі зошити, які мають схвалення МОН України, які вона видала у співпраці з видавництвом «Богдан», які є справжньою методичною скарбничкою для вчителів біології міста та області.

Матеріали засідання

Засідання методичної групи вчителів хімії

10.11.2020р. відбулося засідання методичної групи вчителів хімії. Основної метою цієї зустрічі було обговорення напрацюваних дидактичних матеріалів для 7 класу. Були представленні такі матеріали : QR-коди до лабораторно-практичних робіт та тестів, компетентнісні задачі, контрольні роботи. Учасники групи активно обговорювали напрацювання колег, висловлювали свої пропозиції та зауваження.

Матеріали семінару

Завершились курси «Квест-технологія в освітньому процесі»

Курси  підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ забезпечують педагогам дистанційну неперервну освіту, зростання їх  педагогічної  майстерності, а також  – ліцензовані сертифікати у міжатестаційний період.

Активними слухачами курсу «Квест-технологія в освітньому процесі» були вчителі хімії, біології, вихователі дитячих садків. «Неграмотними є не ті, хто не вміє читати і писати, а ті, хто не сміє вчитися, а ще  –  забувати те, чого навчився, й перевчатися».  Але це не про нас.

Назва «квест» походить від англійського слова quest, що означає «пошук», «пошуки пригод». Сьогодні квест у школі – це гра, основним принципом якої є покрокове виконання заздалегідь підготовлених завдань. Квест вимагає  особистісних знань та навичок як у вчителя, так і в учня,  із застосуванням логічного та творчого мислення.

Процес  створення  квесту  складний,  творчий  і  не  завжди вкладається в певні рамки, але є необхідні кроки, які потрібно зробити для створення власного квесту чи веб-квесту.

На перших лекціях  педагоги ознайомились з технологією і класифікацією квестів, середовищем WWW засобів Веб-технологій, сучасними Інтернет-сервісами та платформами для їх  реалізації, блог- і QR-квестами. Вчителі виконували завдання, які були побудовані як елементи квесту: збирали літери, які були «розгублені» по тексту лекції, пригадували абетку і за відповідними числами, які розшукали в презентації, складали вислови.

Лише після опрацювання теоретичних та практичних матеріалів можна приступити до основних етапів створення та впровадження квестів. Оскільки, слухачі курсу мають різні спеціальності, завдання для них були диференційованими. Вчителі хімії підготували інформацію для своєрідної бази даних з підготовки квесту для 7-класників про вміст металічних і неметалічних елементів у природі та  предметах діяльності людини. Кожен учасник надав по кілька слайдів з яскравими картинками, на яких зображені об’єкти, в складі яких є певний хімічний елемент, його символ, назва, а також хімічні назви і формули деяких об’єктів. Окремим слайдом вказали інтернет-джерела, які рекомендовані для учнів. Таким чином виконували  вимогу до навчальних веб-квестів з метою формування безпечного використання інтернету. Авторка курсу опрацювала подану інформацію і опублікувала в навчальній групі на сайті Е-освіти в практичному кейсі. У теці знаходиться структурована робота для написання сценаріїв веб-квесту.

Ідеї, завдання, сценарії, сюжети для квесту – тема останнього заняття, а підсумок робота –  квести, підготовані слухачами курсу.

Викладачка Галицького коледжу ім. В.Чорновола Спільніченко О.І. опублікувала  добірку теоретичних та практичних матеріалів, які допоможуть підготувати і ефективно провести квест-урок, ознайомила присутніх з своїми власними розробками квестів. Адже працює з ним ще з 2013 року.  Ольга  Іванівна має багато планів по квест-технологіях як для учнів, так і вчителів, у дуже розмаїтих локаціях, з використанням найнеочікуваніших засобів. Єдине – нехай людство швидше вийде з  пандемії, подолає цю глобальну проблему.

Матеріали семінару

Школа безпеки

Наскрізні освітні лінії – один із головних трендів сучасної освіти. Вони є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні освітнього  середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

 Однією з важливих змістових наскрізних ліній є «Здоров’я і безпека», завданням якої є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Саме тому на основі інтегрованої методичної спільноти вчителів біології, географії, основ міста Тернополя була створена Студія Безпеки, на заняттях якої розглядаються питання формування безпечного життєвого середовища школярів, формування їх здоров’язбережувальної компетентності, здатності  вести здоровий спосіб життя. Тематика зустрічей включає такі блоки: безпека здоров’я, екологічна безпека, інформаційна безпека, психологічна безпека, поведінку в надзвичайних ситуаціях,тощо.

          Зустріч 03.11.2020 відбулась на платформі ZOOM  і тематика її була присвячена формування навичок здорового способу життя, а саме значенню  здорового сну школярів для успішного  навчання та збереження  здоров’я. Консультант ТКМЦНОІМ акцентувала увагу присутніх на нейробіологічних особливостей природи сну, їх важливості для успішного навчання, збереження здоров’я .

Панорама творчих уроків!

Умови конкурсу :”Панорама творчих уроків!”

Цікаво!

В Києві встановлюють автомати для утилізації пластику ! В обмін – корм для бездомних тварин. Перший Япомогабокс — це пілотний проєкт платформи Yapomoga. Згодом на даху організатори обіцяють встановити сонячну батарею для автономної роботи, а ще — QR-код, щоб кожен охочий міг побачити звіт про обсяги наданої таким чином допомоги: скільки пластику здано на утилізацію, скільки корму видано», — пише Наш Киев.

Детальніще

V освітнє Трансфер-містечко інноваційних можливостей

Рисунок1.png

22 жовтня відбулося Трансфер- містечко ” Напрямки оцінювання якості освітньої діяльності предметів природничого циклу та основ здоров’я в умовах очного та змішаного навчання” за участі викладачів ТНПУ  та вчителів природничих дисциплін  Тернополя. Обговорювалися актуальні проблеми сьогодення у освіті. Спікер Тетяна Засєкіна (Інститут педагогіки НАПН України)  висвітлила проблему інтеграції природничих наук. Науковці ТНПУ та консультанти ТКМЦНОІМ ( Барна Л.С., Козловська Л.С., Тарас Н.І.) презентували доповідь про освітнє середовище закладу освіти та систему оцінювання закладів освіти,обговорювали питання оцінювання та самооцінювання здобувачів освіти та  педагогічних працівників.                                                                                       

Під час практичної частини естафету перейняли практикуючі вчителі м. Тернополя ( Бугера Л.І., Антонюк С.М., Чорнописький С.Є.). Вони ділилися своїми напрацюваннями в умовах дистанційного та змішаного навчання.                                                                               

Учасники Трансфер- містечка почерпнули багато корисної Інформації і практичних вмінь, які вподальшому зможуть впроваджувати у своїй педагогічній діяльності.                                                                                                                                                                                                               

  Усім організаторам та спікерам дякуємо актуальну, цікаву, пізнавальну зустріч.

Матеріали відеоконференції

Відеозапис онлайн-конференції

Освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей

Нагадуємо , що 22.10.2020 р. для вчителів  хімії, біології, географії і основ здоров’я  на платформі ZOOM  відбудеться “Освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей” 

Тема онлайн- коференції: «Напрямки оцінювання якості освітньої діяльності предметів природничого циклу та основ здоров’я в умовах очного та змішаного навчання».

Початок роботи конференції о 14.20 год

Реєструватися на трансфермістечко можна за посиланням  

https://bioxima.wordpress.com/2020/10/16/2365/